برنامه موشکی انگلیس 

موشک پیکان سیاهتوسعه موشک بلک آرو در سال 1964 تحت سرپرستی موسسه هواپیمایی سلطنتی انگلیس در دستور کار قرار گرفت. این موشک سه مرحله ای  13 متر طول و 18 تن وزن داشت و برای حمل محموله 100 کیلوگرمی به مدار پایینی زمین مناسب بود.وزن مرحله اول این موشک 14.1 تن و ارتفاع آن 6متر و قطر آن نیز 2 متر است. این موشک از یک موتور 8 محفظه ای مجهز به نازلهای جیمبال موسوم به گاما-8 بلرای تولید نیرو محرکه بهره میبرد.

این موتور 222 کیلونیوتن در سطح دریا و 235 کیلونیوتن در خلا رانش تولید میکرد و زمان سوزش آن نیز 144 ثانیه بود.

مرحله دوم این موشک نیز 3.5 متر طول و 1.37 متر قطر داشت.و وزن آن به 3.5 تن بالغ میشد. این قسمت از موشک از یک موتور دومحفظه ای گاما -2 مجهز به دوموتور جیمبالبا رانش کلی 68 کیلونیوتن بهره میبرد و حداکثر زمان سوزش آن نیز 113 ثانیه بود.

مرحله سوم نیز یک موتور سوخت جامد موسوم به واکس وینگ بود که 1.3 متر ارتفاع و 0.71متر قطر داشت. وزن این مرحله حدود 0.4 تن بود . این موتور توانی برابر با 29 کیلونیوتن در مدت زمان 28 ثانیه تولید میکند .

اولین پرواز این موشک دز ژوئن سال 1969 انجام شد که با شکست همراه بود .در مارس 1970 پرتاب دیگری نیز انجام شد که  موفقیت آمیز بود و توانست اولین ماهواره انگلیسی موسوم به ماسپیرو را در مدار زمین قرار دهد. بعد از یک پرتاب نا موفق دیگر در همین سال بالاخره انگلیسیها به این نتیجه رسیدند که برنامه پرتابگر بومی را  رها کنند و برای پرتاب ماهواره های خود به پرتابگرهای دیگر بخصوص آمریکایی اعتماد کنند.

با مطالعه در جداول زیر بهتر میتوانید مشخصات این موشک را بدست آورید.

Ministery of Technology /
Royal Aircraft Establishment

Black Arrow

Overall
Vehicle
بازه فعالیت موشک from 02.09.1970
  to 28.10.1971
تعداد پروازهای مداری   2
جرم محموله t LEO 0.08
جرم کلی موشک t 18.25
جرم  کلی پیشران t 16.34
حداکثر طول موشک m 12.98
حداکثر قطر موشک) m 2.00
تراست کلی موشک kN 222.4
ایمپالس کل(vac) MN*s 42.4

Fairing

طول کلی m 3.47
قطر m 1.37
حداکثر جرم t 0.13
مرحله سوم نام   موتور بریستول شرکت آئروجت
  طول m 1.31
قطر m 0.74
جرم کلی مرحله t 0.397
جرم پیشران مرحله t 0.303
موتور   RPE Waxwing
ترکیب پیشران   solid
Tتراست کلی موتور (vac) kN 29.4
ایمپالس وسژه موتور(vac) N*s/kg 2726
زمان سوزش موتور s 28
ایمپالس کلی موتور (vac) MN*s 0.8
مرحله دوم نام   موتور ساخت هاوکر سیدلی
  طول m 3.54
قطر m 1.37
جرم کلی مرحله t 3.537
جرم پیشران مرحله t 3.002
نوع موتور   B.S. Gamma 2
ترکیب پیشران   Kerosene / H2O2 (85%)
تراست کلی (vac) kN 68.2
ایمپالس ویژه(vac) N*s/kg 2569
زمان سوزش موتور s 113
ایمپالس کلی موتور (vac) MN*s 7.7

مرحله اول1

نام   موتور ساخت شرکت هاوکر سیدلی
  طول m 5.97
قطر m 2.00
جرم کلی t 14.104
جرم پیشران t 13.034
نوع موتور   B.S. Gamma 8
ترکیب پیشران   Kerosene / H2O2 (87%)
تراست کلی.) kN 222.4
ضربه ویژه(s.l.) N*s/kg 2461
زمان سوزش موتور s 144
ایمپالس کلی(vac) MN*s 33.9

شماره مرحله

نوع موتور

تراست موتور  s.l.

Isp s.l.

Thrust vac

Isp vac

جرم پیشران

زمان سوزش موتور

نسبت مصرف سوخت در ثانیه

ایمپالس کل

-

-

kN

N*s/kg

kN

N*s/kg

tons

s

t/s

MN*s

1

Gamma 8 (8)

224.4 2461 234.8 2599 13.034 144.2 0.0904 33.9
2

Gamma 2 (2)

    68.2 2569 3.002 113 0.0266 7.7
3

RPE Waxwing

    29.4 2726 0.303 28 0.0108 0.8موتور مرحله اول موشک با نام گاما-8 متشکل از 8 محفظه احتراق با نازل جیمبال

موتور مرحله دوم گاما-2 متشکل از دو محفظه احتراق با نازل جیمبال


موتور سوخت جامد واکس واکینگ

لازم بذکر است که موتورهای مرحله اول و دوم از از ترکیب چند محفظه موتور موشک هوا به هوای بلو استیل با سازگاری کنترل بردار رانش ساخته شده اند. در واقع هر کدام از محفظه های موتور گاما-8یا گاما-2 که ملاحظه میفرمایید متعلق به موتور تک محفظه ای  موسوم به استنتور موشک هوابه هوای بلو استیل انگلیسی است.موتور  استنتور

منبع : موشک شهاب-3

برچسب‌ها: برنامه موشکی انگلیس
+ نوشته شده در دوشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۱ساعت 10:1 توسط محمد. |